Anders Jansson en av fyra skolpsykologer

Anders valde att utbilda sig till psykolog i Budapest. Nu jobbar han som psykolog i skolans värld.