Uttern på återtåg i Västmanland

Tisdag den 8 januari

- Uttern är på väg tillbaka i länet!

Det glädjande budskapet levererar Karin Andersson, länsstyrelsen koordinator för hotade arter i länet, i Natur & Miljö efter kl 17 i eftermiddag.

Den inventering av utterbeståndet som gjordes år 2005-2006 visar att det nu finns utter både i norra och södra länet. Även vid Kolbäcksåns utlopp i Mälaren vid Strömsholm har spår av utter konstaterats.