Salamanderns väl och ve

Också en liten trädgårdsdamm kan innehålla spännande varelser! Omkring tio stycken av den mindre vattensalamandern har hittat till Lennart Gladhs lilla damm utanför Västerås. I Natur och Miljö berättade kommunekolog Jan Malmgren om vilka åtgärder som krävs för att rädda den hotade större vattensalamandern.