Svanenmärkning i livsmedelsbutiker

I Konsumenthörnan efter 17 gjorde vi ett besök i en av landets 287 dagligvarubutiker som blivit Svanen-märkt.

På ICA-Ettan i Västerås berättade Svanen-ansvariga Anki Björkman och ICA-handlare Susanne Edh vad miljömärkningen innebär både för konsumenter och för dem själva!