Manskör sjöng in våren i radio!

På Valborgsmässoafton hör manskörer till traditionen. En av de mer traditionsrika manskörerna i länet torde vara Västerås manskör som har hållit på i närmare 100 år. På repertoaren står förstås klassiker som ”Vintern Ra” och ”Sköna maj”.

Radiolyssnarna fick njuta av sång i fyra stämmor. Kören har två basstämmor och två tenorstämmor. I kören sjunger ett 20-tal medlemmar.