Personkryssen får en viktigare roll

Personkryssen kan komma att spela en än större roll i nästa val. För till 2014 sänks spärren för hur många kryss som behövs för en plats i Sveriges Riksdag. I årets val låg spärren på åtta procent, men nästa val sänks den till fem procent. Om vi hade haft den gränsen i årets val, hade exempelvis den västmanländska riksdagsbänken sett annorlunda ut, berättar statsvetaren Terry Fell vid Mälardalens högskola.