19 MAJ 2011

Medspråkargrupp övar svenska

6:41 min

Att komma till ett nytt land och lära sig ett nytt språk kanske inte är det lättaste. Men på många bibliotek i Västmanland kan man som nysvensk få hjälp med just språket.

I Medborgarskolans regi träffas en gång i veckan en så kallad medspråkargrupp för att öva sig i att prata svenska. Ledarna för gruppen jobbar ideellt och är svenskar. Deltagarna är personer som har invandrat till Sverige. Medspråkarkurserna är gratis och har funnits på Medborgaskolan i Västmanland sedan 2002.