Länet har lägre utbildningsnivå än genomsnittet

4:41 min

En rapport som länsstyrelsen gjort visar att fler personer har eftergymnasial utbildning nu än tidigare. Däremot så har Västmanland inte ökat lika mycket som resten av landet, man ligger under genomsnittet. Det betyder alltså att det är färre som studerar i Västmanland än på andra håll i landet.