Hällristningar och landskap

17 september

I två års tid har ett projekt pågått med att inventera och dokumentera hällristningar i Blekinge. Bakom projektet står Länsstyrelsen och Blekinge museum. Arbetet har bland annat inneburit att man hittat 92 nya platser med hällristningar runt om i länet. Projektet visas nu i utställningen Hällristningar och landskap på Blekinge museum.