Höjdrädd VA-chef i Ronneby

17 december
Det är inte idealiskt att vara VA-chef med höjdskräck, eftersom det ingår i jobbet att kontrollera vattentornets status.

Hans Nilsson har arbetat i 32 år inom vatten och avlopp i Ronneby. När Liv och Lust skulle göra ett reportage i vattentornet, som ligger på Ronnebys högsta punkt 63 meter över havet, testade han att provgå de 147 rangliga stegen i spiraltrappan veckan före.