Barnradion:

Tassas trix: Färgexperiment

I det här experimentet får du lära dig att ändra färg på en blomma.