Barnradion:

Tassas trix: Simexperiment

I simexperimentet lär du dig hur du får russin att flyta och tvålar att simma!