BARNRADION:

Min familj och jag, del 5

Min familj och jag, del 5: Lilla morfar, stora björn Annas morfar, minns inte längre att han är hennes morfar. Numera bor han på ett hem för gamla och dementa. Innan han kom dit så brukade han berätta historier för Anna, om cowboys och indianer. Han berättade om prärien, om buffeljakter och om stora strider. Morfar, han var alltid hövdingen Stora Björn och Anna, hon var hans spejare Örnöga. Nu när Anna kommer och hälsar på sin morfar på hemmet så är det istället hon som får berätta för honom. Om hur det gick för de båda där ute på prärien. Berättelsen grundar sin på verkligheten men är fiktiv. Mayra Forsberg läser och spelar Anna. Tommy Johnson spelar morfar.Författare och producent Helen Ardelius.