Gårdsstödet knappt märkbart

Gårdsstödet på 5,6 miljarder kronor som går till svenska latbrukare påverkar inte deras inkomstnivå på längre sikt, det slår SLI, livsmedelsekonomiska institutet fast.

Om gårdsstödet fasas ut skulle böndernas genomsnittliga inkomst inte sjunka nämnvärt, åtminstone inte långsiktigt menar SLI.

Orsaken till det är att marken blir billigare, gårdarna blir färre och större samt att jordbrukarhushållen skaffar sig mer inkomster från annat håll.

Men gårdsstödet har en del positiva effekter, bland annat på sysselsättningen i regioner med dåliga sysselsättningsmöjligheter, men också för en större biologiskt mångfald i regioner med höga produktionskostnader.