Kalmar län

Små partier kan petas ur fullmäktige

Minskat befolkningsunderlag och stora besparingskrav i kommunerna gör nu att flera kommuner planerar att minska antalet politiker i kommunfullmäktige.

I högsby kommun vill socialdemokraterna minska antalet ledamöter i fullmäktige från 41 till 31 st. Socialdemokraten Rolf Bengtsson säger till Sveriges Radio Kalmar att man länge har funderat på detta.

I högsby kommun bor det idag drygt 6000 personer, och av dom är nära 4000 röstberättigade, och enligt kommunallagen så bör kommunen ha 31 ledamöter om man har mindre än 12 000 personer som är röstberättigade i kommunen, vilket stöder Rolf Bengtssons förslag.

Det här är också en diskussion som förs i flera andra kommuner i länet, bland annat i Hultsfreds och Emmaboda kommun. I Hultsfreds kommun ska socialdemokraterna lämna ett förslag om detta, säger kommunalrådet Kira Berg. I Emmaboda Kommun har man under tidigare mandatperioder diskuterat detta.

I Torsås kommun har man redan minskat antalet ledamöter, från 41 till 35 st, och här är det inte aktuellt att minska ytterligare säger kommuanlrådet Roland Svedestam till Sveriges Radio Kalmar.

Om antalet ledamöter i fullmäktige skulle minskas skulle det innebära att det blir svårare för småpariterna att ta en plats i fullmäktige i framtiden, säger Rolf Bengtsson.

Anders Nyberg
anders.nyberg@sr.se