Brandfarlig ishall i Kalmar

Ishallen i Kalmar är så brandfarlig att där bara får vistas 150 personer åt gången i fortsättningen, det har räddningstjänsten slagit fast i samband efter besiktning enligt Barometern-OT idag.

Själva konstruktionen är i sig brandfarlig och dessutom finns brister i ventilationen, det saknas brandlarm och utrymningsvägarna räcker inte till för att kunna evakuera flera om det börjar brinna.

Ishallen ska renoveras efter säsongens slut så räddningstjänstens minimikrav uppfylls och över 1200 ska sedan få vistas i ishallen igen.