Ditt eget Vi i femman: Quiz 6

Här är det sjätte quizet där det är du som lyssnar som har hittat på frågorna.