FAQ

Vanliga frågor och svar om tävlingen

Vi i femman är Sveriges Radios och Sveriges Televisions klassiska frågeprogram för femteklassare från hela landet.

Vilka kan vara med i tävlingen?

Svar: Alla elever i årskurs 5 i Sverige har möjlighet att vara med i tävlingen. Svenska skolor utomlands kan inte delta i tävlingen.

Hur gör vi för att ha en chans att delta i Vi i femman?

Svar: För att ha en möjlighet att komma med i programmet behöver du som lärare göra följande:

• Ladda ned svarsblanketter till dina elever redan idag.

Ladda ned svarsblanketterna här: https://viifemman.its.umu.se

Den 6 november 2019: Starta SVT Play eller viifemman.se i klassrummet.
Visa frågeprogrammet Uttagningen (tillgängligt mellan kl. 8.00-16.00 samma dag).

• Dela ut en svarsblankett per elev (minst fem elever).

• Eleven svarar individuellt på frågorna i sin svarsblankett.

• Samla ihop blanketterna efter programmet.

• Skicka svarsblanketterna senast den 7 november 2019 till:

Vi i femman
901 72 Umeå

Vilka klasser tas ut till radiotävlingarna i P4?

Svar: De åtta klasser i varje P4-område som har bäst genomsnittspoäng går vidare till radiotävlingarna som startar i januari. Klasserna tävlar mot varandra inom området och en av klasserna blir lokal vinnare.

När får vi reda på om vi gått vidare?

Svar: I början av december kommer Sveriges Radio att kontakta de 200 klasser (8 klasser x 25 P4-områden) i landet som gått vidare. Klasserna som gått vidare kommer också att presenteras i din lokala P4-station samt publiceras på viifemman.se den 10 december. Under rubriken ”Kolla resultatet”  på samma sida kan ni lite senare se hur det gått för samtliga deltagande klasser.

Hur tas laget ut?

Svar: Den flicka och den pojke i klassen som fick bäst resultat på uttagningsprovet bildar klassens lag. På samma sätt väljs reserver ut. Laget ska, om det går, alltid bestå av en pojke och en flicka. I särskilda fall kan laget bestå av enbart pojkar eller enbart flickor, till exempel om klassen bara består av pojkar eller flickor.

Hur liten eller stor får klassen vara?

Svar: Klassen måste bestå av minst fem elever för att täcka upp vid eventuell sjukdom. Om klassen har färre än fem elever kan man välja att slå ihop den med en annan mindre klass inom samma rektorsområde. Man får då göra uttagningen tillsammans och välja att tävla under ETT av klassnamnen, samt skicka in alla svarsblanketter i ett kuvert. Man deltar då som en klass fortsatt i tävlingen.

Däremot finns ingen övre gräns för hur stor en klass får vara. Om din skola arbetar med en enda stor årskurs 5 med många elever, kan ni välja om ni vill delta som en klass eller dela upp i mindre konstellationer. Anmäler ni er som flera klasser kommer det att gälla genom hela tävlingen.

Vår klass är åldersblandad, får även de andra eleverna vara med?

Svar: Nej, bara de elever som går i årskurs 5 får vara med i Vi i femman.

Hur går radiotävlingarna till?

Svar: Klasserna bjuds in till den lokala P4-kanalen under januari. Tävlingen bygger på ett kvalsystem där två skolor per program tävlar mot varandra under ett antal veckor i radio. De vinnande skolorna i kvartsfinalerna går vidare till semifinalerna och vinnarna därifrån möts slutligen i länsfinalen.

Vilka får vara med i TV-tävlingen?

Svar: De tre klasser i Sverige som har de bästa resultaten i de lokala finalerna går vidare till den stora riksfinalen i SVT under våren. Riksfinalen sänds även i P4.

Vi missade att skicka in svarsblanketterna efter uttagningsprogrammet, vad gör vi?

Svar: För att er anmälan till Vi i femman ska vara godkänd måste försändelsen med era svarsblanketter vara postad senast dagen efter att uttagningsprogrammet har sänts.

Vi missade uttagningsprogrammet, kan vi vara med ändå?

Svar: Tyvärr, det är bara under uttagningsdagen man kan vara med och tävla. Missar man den dagen kan man inte vara med i Vi i femman.

Finns frågorna i uttagningsprogrammet på andra språk?

Svar: Nej, frågorna i uttagningsprogrammet och övriga tävlingar ställs enbart på svenska.

Är uttagningsprogrammet textat?

Svar: Ja, för att visa text i Vi i femmans uttagningsprogram i SVT Barn, välj sidan 199 på Text-TV, så läggs text till automatiskt. För att få textning i appen SVT Play, gå in i programmet, klicka på pratbubblan med text och välj Textning för hörselskadade på svenska.


Har du inte fått svar på din fråga?

Använd kontaktformuläret på den här sidan - vi svarar så fort vi kan.