K1 i Kina.Peking-historier, eller det kinesiska snålvattnet, eller svärmorsromaner. Eller vad gör de egentligen när de gör någonting?

Att spana i ett land utan spanare, därför att inga trender är i sikte och därför inga spanare göre sig lönsamt besvär. Eller rättare sagt så många ansamlingar av så många nyheter är i sikte samtidigt, att ingen spanare vågar uttala sig om att just denna ansamling utgör en trend, eller gjorde det, för fem historiska minuter sedan, eller kommer att göra det, ännu om ytterligare fem - att spana i ett sådant land, det kräver att man till varje pris smider medan järnet är varmt.

Om att bo och verka och underhålla sig i en av de största städerna i ett sådant land är några av de frågor som ställs till svenskar och kineser, levande och döda, bosatta där.

Göran Sommardal släntrar fram genom en stad utan murar, i ett land utan trender, mot en framtid utan - *oss*?!