K1: Våra syntetiska vänner - levande nog?

Replikanterna i filmen Bladerunner fick göra ett empatitest för att skilja ut sig från människorna,

Hubbotarna i dramaserien Äkta människor kan simulera känslouttryck och det räcker för att människorna ska knyta an till dem.

Mediaprofessorn Sherry Turkle menar att vi lever i en tid där det förföriska i den nya teknologin träffar vår mänskliga sårbarhet, erbjuder relationer utan konflikter. Och som barnen brukade säga om sina tamagotchis - de är alive enough.

Katarina Wikars strövar genom det postbiologiska landskapet med manusförfattaren Lars Lundström, och ett exemplar av Alone together, Ensamma tillsammans av Sherry Turkle.

Mer om Alone together och författaren Sherry Turkle: http://www.mit.edu/~sturkle/

Apungarna och ståltrådsmamman: http://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I