A slow start

Vi var i stort sett ensamma här i början. Röda mattan var inte på plats, men det hindrade inte folk från att börja köa. Till exempel tanterna som höll platserna åt de oackrediterande fotograferna ute på gatan.