Olle Holmqvist tittar på Atlantic City om och om igen.

Olle Holmqvist från Arlöv mailade oss för att berätta vilken film han sett flest gånger. Det är Atlantic City av Louis Malle. Filmen om den åldrade gangstern (Burt Lancaster) som försöker rädda den yngre kvinnan (Susan Sarandon) som hamnat i klistret. Så här skriver Olle:

Bästa film: Atlantic City för den handlar om mig. Det är jag som är gubben. Perfekt välgjord, har sett den minst 20 gånger.
Perfekt tempo, framåtdrift (vad ska hända nu?) Inledningsvis bild av "controlled demolition", dvs hur en skrapa sänks
ner i sina footprints efter preparering av dem i yrket skickliga, (jfr 9 11) Allt välspelat, varje gång jag ser den upptäcker jag nya nyanser, vinklingar som stimulerar till tankar om den mänskliga naturen. Alla rollfigurer är - rimliga och utför handlingar som är rimliga, men inte förutsedda.Dvs undertext! Detta härliga som gör oss åskådare till omedvetna medskapare och på ett lite oförklarligt sätt upplever en "bra" film, (Till skillnad från de vedervärdiga engelska TV-serierna, Tudors och den om överklassfamiljen på landet och deras tjänare, fy faan så fantasilöst och förutsebart, där måste lorden själv ingripa och förklara: Vi har alla våra roller...)
 
Bästa scen (i hård konkurrens) När den unga kvinnan misshandlas i gubbens åsyn - se hans ansikte - kan det skådespelas bättre, mer trovärdigt, gripande med bara ansiktsuttryck, vi läser en hel berättelse, ett helt livsöde, utan att ansiktet fäller ett enda ord-
Och efteråt när den misshandlade unga kvinnan springer upp och fram till gubben och frågar - honom : Are -  you -  ok ?
 
Jag är biolog och tror att den skapande evolutionen försedd med behov: äta, dricka, älska, sova och...höra berättelser,
och där är filmen. Den förbereder oss för verkligheten.
Olle Holmqvist

"Om igen" är en serie i Kino där människor berättar om vilken film de sett flest gånger i sitt liv. Och givetvis ska alla lyssnare vara med också. Maila oss på kino@sr.se eller skriv till Kino, Sveriges Radio, 105 10 Stockholm, så publicerar vi era brev på vår blogg!