Torsdag 10 januari 2008 Barn far illa, Ackis 300 år och Darfur

Idag pratar pådrivarpanelen om köttfärs och en filmrecensent som sänkt sitt betyg på Arn. Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot socialnämnderna i flera av Uppsala läns kommuner för att ärenden där barn far illa inte utreds korrekt. Det blir ingen svensk trupp i Darfur och i december fyller Akademiska sjukhuset 300 år. Men redan nu kommer en bok som berättar sjukhusets historia.