Tisdag 24 juni 2008 Tornmusik, kors, dialys och sömnmedel

För tjugoandra året i rad klättrar Linnékvinteten upp i Uppsala domkyrka för att bjuda in till tornmusik. Vi är med bakom kulisserna och tar de fem bläckblåsarna på pulsen inför premiären.

Idag reste Livets Ord i Uppsala ett 14 meter högt lysande kors som de hoppas ska bli ett landmärke för Uppsala. Hör vad de vill med korset och varför det är så stort.

Användandet av sömnmedicin bland äldre har minskat mest i Uppsala läns landsting av alla landsting. Det är sömnskola och sömndagbok som gjort att allt färre upplänningar behöver ta tabletter för att somna.

Vi pratar mer om Musikens Hus i Uppsala. Igår hörde vi kritikerna säga att kommunen ska sälja UKK. Bo Östen Svensson från kulturnämnden i Uppsala förklarar varför kommunen ska äga huset.

Det är stor brist på personal inom dialysvården i Uppsala län. Det finns risk att patienter kan fara illa när bemanningen är knapp och dessutom är patienterna fler än tidigare.

Idag handlar åsiktstelefonen om hur du gör när du inte kan somna.