Onsdag 25 juni 2008 Ny myndighet, oseriös vård och lite sport

Idag sänder Studio Uppland från en av kungshögarna i Gamla Uppsala. Vi pratar med Torgärd Notelid på Gamla Uppsala museum och får veta lite mer om högarna.

Uppsala Basket har fått en ny ordförande och nu ska det struktureras om och styras upp i laget. Vi pratar med Anders Wallin om vad han som ny ordförande har för planer.

Den första juli slås Statens kärnkraftsinspektion och Statens strålskyddsinstitut ihop och bildar Strålsäkerhetsmyndigheten. Miljöministern ser det som en förstärkning av arbetet med att granska kärnkraften medan kritiker menar att den kritiska rösten kommer att försvinna. Vi pratar med såväl den nya Generaldirektören Ann-Louise Eksborg som kritiker.

Företaget Carema ska enligt beslut i Uppsala läns landsting ta över tre vårdcentraler i Uppsala och Enköping. Men personalen på Enköpings vårdcentral anser att Carema är ett oseriöst vårdföretag som inte kan säkra en bra vårdkvalitet.