Onsdag 4 februari 2009 Ska det bli en ny bro över Fyrisån?

Idag finns det elva broar över Fyrisån i Uppsala. Men mellan Islandsbron och Kungsängsledsbron så är det ett ganska långt uppehåll. Och nu vill den borgerliga kommunledningen bygga ytterligare en bro, ungefär i höjd med Studenternas IP, vid Kap. Vi debatterar brons vara eller icke vara med Cecilia Forss (M) och Niclas Malmberg (MP).