Tisdag 7 april 2009 Militären ska lämna Ärna 2010

Försvarsmakten kommer att lämna Ärna flygplats 1 juli 2010. Det står nu helt klart efter att ÖB har tagit en beslutsavsikt i frågan. På Ärna råder besvikelse och en dämpad stämning. Dagens nedläggningsbesked gäller  flygplatsverksamheten i Uppsala som sysselsätter 50 personer. Hur det blir med framtiden för resterande Uppsala garnison med över 500 anställda är fortfarande oklart.