Onsdag 17 juni 2009 Skolnedläggningarna sparade 17 miljoner - men upprörde elever och lärare

Uppsala kommuns beslut att lägga ned ett antal skolor i kommunen gav resultat. Enligt kommunens egna uträkningar innebär skolnedläggningarna en besparing för grundskolan på 17 miljoner kronor. Detta för att kommunen bland annat får minskade hyror för skollokaler.

I de skolnedläggningar som hittills genomförts så har många elever, lärare och föräldrar berörts av besluten, genom att barnen och skolpersonalen fått flytta till andra skolor - ihop med andra elever.

- Jag grät på skolavslutningen, säger Jonathan Grünberg som i dag är elev på Pluggparadiset. Han minns hur det var när hans gamla skola, Lyckeboskolan, skulle läggas ned.

Vad kom ut av nedläggningarna? Var det värt allt slit och allas upprörda känslor? I Studio Uppland debatterar moderaten Cecilia Forss, ordförande i barn och ungdomsnämnden och socialdemokraten Bengt Sandblad i samma nämnd.