Torsdag 18 juni 2009 "Pedagogiska arbetet blir lidande"

Lärare och facket säger att det pedagogiska arbetet på Uppsalas grundskolor får stå tillbaka när nu flera av Uppsalas grundskolor lagts ner och slagits i hop. Det eftersom skolpersonalen tvingats arbeta mer med organisatoriska frågor. Cecilia Forss (M), ansvarigt kommunalråd svarar på kritiken.

Mats Ekholm, forskare inom pedagogik på Karlstads Universiet, har tittat på hur stora organisationsförändringar kan påverka pedagogiken och eleverna. Han säger att lärarna har en väldigt viktig roll vid till exempel en flytt.