Måndag 6 juli 2009 Nypremiär för medeltida målningar

Nu är restaureringen av de medeltida väggmålningarna i Vendels kyrka färdig. I två års tid har församlingen fått dras med byggställningar från golv till tak. Men nu är ställningarna borta, målningarna av målaren Johannes Iwan rengjorda och kyrkan har öppnats för allmänheten.

I Studio Uppland hör du Erland Söderström, kyrkoherde i Vendels kyrka och  Anna Henningsson, konservator som arbetat med att restaurera målningarna.