Måndag 13 juli 2009 Uppsala ska bli bäst på idrott

Uppsala ska om åtta år vara Sveriges ledande idrottskommun - det är en vision i det nya idrottspolitiska program som Uppsalas politiker tagit fram.

Moderaten Ali Moulavi, ordförande i kommunens fritids- och naturvårdsnämnd, är en av de drivande krafterna bakom den nya målsättningen.