Måndag 13 juli 2009 Barn hölls hemma från skolan

En man i Uppsala misstänks ha hållit sina fyra barn, i dag 16 till 22 år, hemma från all skolgång. Barnen ska dessutom ha hindrats från att gå ut. Uppsala kommun har flera gånger utrett varför barnen varit borta från skolan. De har fått till svar att familjen egentligen bott utomlands och bara varit i Sverige på somrarna.

Om det varit så, det vet man från kommunens sida inte i nuläget. Men familjen har varit folkbokförd i Sverige den största delen av tiden från början av nittiotalet.

Nu medger moderata kommunalrådet Cecilia Forss att rutinerna för skolplikten bör ses över.

- Det är kanske just den kontrollen som vi måste se över, om vi inte gör den tillräckligt bra eller om den kan förbättras på något sätt och där tror jag att ett bättre samarbete med just folkbokföringsmyndigheten skulle kunna vara en lösning, säger hon.