Tisdag 14 juli 2009 Idrottsvision möts med tvekan

Politikerna i Uppsala vill att Uppsala kommun ska bli Sveriges ledande idrottskommun 2017. Det här är första gången som ett idrottspolitiskt program tagits fram. Det har redan antagits av fritids- och naturvårdsnämnden och ska i höst vidare för godkännande i kommunfullmäktige. Samtidigt planeras för tre nya idrottsarenor.

Men alla är inte övertygade om att målet är realistiskt och att arenaprojekten är genomförbara.

I Studio Uppland debatterar moderaten Ali Molavi, fritids- och naturvårdsnämndens ordförande, moderata kommunalrådet Cecilia Forss, andra vice ordförande i fritids- och naturvårdsnämnden Erik Pelling samt Stedan Jontell, ordförande i Upplands Idrottsförbund.