Torsdag 19 november 2009 Planer på skolnedläggningar oroar

På Östhammars kommun arbetar man nu med den heta frågan om vilka skolor som ska finnas kvar i framtiden och vilka som ska läggas ner. Fram på vårkanten är det meningen att det ska finnas ett färdigt förslag. Barn- och utbildningsnämndens ordförande moderaten Lennart Owenius säger att han vill nå en överenskommelse över blockgränserna för att förhindra att ett beslut som fattas i vår rivs upp några månader senare efter valet.
Många av östhammarsborna reagerar starkt mot nedläggningshoten av skolorna.