Torsdag 26 november 2009 Risk för översvämmade källare

Den senaste tiden har det varit ovanligt högt vatten i Fyrisån. På vissa ställen har vattnet till och med trängt upp på gräsmattor längs strandkanten.

– Vattennivån är högre än normalt både i yt- och grundvatten och det kan leda till översvämningar av till exempel källare, säger Göran Risberg, hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.