Torsdag 26 november 2009 Framtidens energi från solen

Marika Edoff forskar om solceller vid Ångströms laboratoriet på Uppsala universitet. Framtidens solceller ska vara mer effektiva men också billigare.