Torsdag 26 november 2009 Jobb försvinner på UNT

Tjänster försvinner från AB Upsala Nya Tidning när delar av verksamheten flyttas till Norrköping. Det är resultatet av sammangåendet mellan UNT och Norrköping Tidningars Media som blev klar tidigare i höst och träder i kraft vid årsskiftet. Det är i nuläget oklart hur många anställda som kommer att beröras. De tjänster som i första hand berör gäller IT, ekonomi, annonsproduktion, distribution och tryckeri.