Måndag 22 februari 2010 Uran i vattnet okänt i Vänge

- Det finns väl anläggningar som kan ta bort uranet, så något borde man göra, säger Hans Jansson som har bott i Vänge i över 40 år. Han visste att vattnet var hårt, men uran hade han inte hört talas om.

Uppsalas kommunala dricksvatten har flera gånger högre uranhalter än vad som rekommenderas av Livsmedelsverket och WHO för att inte riskera att påverka njurarnas funktion. I närmare tio år har detta varit känt för kommunen men ännu har inget gjorts för att få ned värdena. Riktvärdet för uran ligger på 15 mikrogram uran per liter vatten men i Vänge har mätningar visat på mellan 60 och 70 mikrogram per liter vatten.

Hans Jansson, Vängebo:

Sven Ahlgren, Uppsala vatten, håller med om att det är en brist att de inte redovisat uranhalterna.

- Det borde man göra, säger han

Livsmedelsverket ser allvarligt på detta.