Onsdag 20 maj 2010

Ledsna miner efter nedläggningsbeslut

Film och Morkarla skolor läggs ner på några års sikt, det var alla partier i barn- och utbildningsnämnden i Östhammar överens om i dag. Socialdemokraterna ville också lägga ner Snesslinge skola men fick inte majoritet för det. På Morkarla skola väckte politikernas nedläggningsbeslut protester och på Films skola var besvikelsen stor.

– Jag tycker det är jättetråkigt och jag tycker det skulle räckt om de lagt ned en i stället, säger en av eleverna på Films skola.