tisdag 28 september 2010

Internationell kärnkraftskonferens i Uppsala

Plötsligt är det väldigt inne med kärnkraft igen. Efter att det har pratats om avveckling ända sen 80-talet så pratar man nu om satsningar på ny teknik och utbyggnad. Och just nu pågår en internationell konferens här på Uppsala universitet, där man bland annat diskuterar problemen med att hitta folk med rätt utbildning inom kärnkraftsindustrin. Jan Blomgren, som är föreståndare för Svenskt kärntekniskt centrum, berättar att det svenska systemet med ett samarbete mellan lärosätena, industrin och myndigheterna är viktigt för utvecklingen.

Josefh Safieh är från den franska atomenergikommittén. Han berättar att kärnkraft inte är så kontroversiellt i Frankrike som det är i Sverige.