Studio Uppland Onsdag 18 maj 2011

Kompetensutveckling på Rhodos

2:04 min

Ska lärare ha rätt att åka utomlands på kompetensutveckling när skolan, som vissa föräldrar upplever det, har ekonomiska problem?
Det handlar om lärare i Ramsta skola som ska till Rhodos. Föräldrarna är mycket upprörda då de själva ofta fått gå in och betala bussresor, mat och annat till sina barn under skoltid, sådant som skolan normalt ska betala men som skolan bett föräldrarna betala då skolmedel för detta inte funnits. De kan inte förstå hur det nu finns pengar till en resa för lärarna till Grekland. Så här säger några av föräldrarna till elever på Ramstaskola.