Lyssna på Sveriges Radio i utlandet

 

SVT World upphör med sina sändningar per den 30 april 2017 och därmed upphör samtidigt utlandsdistributionen av Sveriges Radios två kanaler P1 och P4.