Ann Heberlein: Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva

8 februari

Om psykiskt sjuka kvinnor i litteraturen.

Ann Heberlein: Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva


Ann Heberlein skriver om en period av sitt liv när hon befinner sig i ett extremt tillstånd kraftig ångest, helt enkelt en av polerna i hennes bipolära sjukdom. Nära till depressionen, alltför nära självmordet.
Det är en skakande text med det självupplevdas kraft men också med stora litterära förtjänster. Den är sorglig, rolig, intelligent och full av insikter.

Det här är en dödlig och farlig sjukdom och det hjälper så att säga inte att man som författaren är teologie doktor, debattör, moralfilosof och vacker som en dag. I psykakutens väntrum på St Lars i Lund är ”vi alla jämlika. Människor, varken mer eller mindre.”, som hon skriver i bokens första mening.