Kurt Salomonson: Mannen utanför

3 maj

Arbetarlitteratur

Kurt Salomonson: Mannen utanför

Kurt Salomonsson är en av de många författare som utgör den svenska arbetar- litteraturen. Några av de andra är Ivar Lo Johansson, Moa Martinsson, Lars Fridegård, Folke Fridell, Vilhelm Moberg, bl.a.
Ett kulturarv som inte alltid är så lätt att hitta.

”Mannen Utanför” handlar om ett norrländskt samhälle som i stort sett ägs av ”Bolaget”. Och bolaget är ett gjuteri, en mekanisk verkstad och en såg. Disponenten bor i Stockholm; hans närmaste man i bolagsvillan. Och den mannen är den nye platschefen, ung, vek, allvarlig. Samhället hade velat ha någon äldre och hårdare! Hans första uppgift blir en katastrof; en travers som störtar och dödar tre arbetare. Ingen vill ta ansvar, vare sig arbetsledning eller arbetarna själva. Det är alltid bäst att stå utanför. Inget ansvar, ingen skuld. Och platschefen som själv vill delegera makten blir ensam i samhället. Ledningen gillar inte hans ideer. Arbetarna gillar dem inte heller.

Idédiskussionen är intressant men bäst av allt är ändå skildringen av det lilla samhället, myllret av människor och öden, naturen, årstidsväxlingarna och den alltigenom bärande sorgsna tonen.