Melankoliska rum av Karin Johannisson

Bonnierpocket: 2010

Spännande och intressant läsning kring melankolins olika former genom tiden. Johannisson, som är professor i Idé- och lärdomshistoria, lotsar oss via skönlitteraturen, brevväxlingar och dagböcker till de varierande namn och uttryck som känslan tagit liksom dess varierande kulturella status.

Svårmod, tungsinne, modstulenhet, leda, spleen, weltschmerz, kärt barn har många namn. Ibland handlar det om ett stämningsläge, ibland om en känsla och i några fall om en sjukdom.
"Melankolin är lyckan att vara sorgsen", kunde Victor Hugo lugnt påstå, medan nutidsmänniskan går till doktorn för att få medicin mot sitt tungsinne och sin vantrivsel i nutiden.