På väg in i studion

Snart drar vi igång en hel timme i radion om förskolan. Sex gäster som ska vara med, och jag med på ett hörn. Återstår att se hur mycket tändvätska morgonens nyhet ger till diskussionen.

Då berättade vi att många partier i Örebro vill ha en maxgräns för hur stora barngrupperna i förskolan ska vara. Socialdemokraterna har efter det hört av sig och tycker det var märkligt att det inte framgick av den nyheten att samma partier nyligen röstade nej till att ge förskolorna fem extra miljoner för det här året.

Borde det ha varit med? Jag håller med om att det är relevant, men vad skulle jag valt bort från inslaget?