Kungens tal till Victoria på myndighetsdagen

H.M. Konungens tal till Victoria i Rikssalen 14 juli 1995.

Kära Victoria,
det är idag din högtidsdag.

Vi har samlats i Rikssalen för att framföra våra gratulationer och samtidigt högtidlighålla att du nu har uppnått behörighet att, som kronprinsessa, bistå mig i mitt viktiga värv som Sveriges statschef.

För mig framstår ännu i klart minne min trohetsed inför Sveriges riksdag, här i Rikssalen i januari 1965. Jag är övertygad om att din myndighetsdag på samma sätt kommer att utgöra en milstolpe även i ditt liv.

Du har fortfarande flera år framför dig av studier och utbildning. Härigenom får du möjlighet att väl förbereda dig för dina framtida uppgifter. Du utgör också en länk till framtiden i vårt lands historia. Som tronföljare bär du Sveriges och kungahusets traditioner vidare.

Det är med stor glädje jag här, till dig som dotter och Sveriges kronprinsessa, uttrycker din mors och mitt eget djupa förtroende. Vi känner stor tillit inför din framtida gärning och vi kommer alltid, tillsammans med din övriga familj, att stödja och bistå dig på alla sätt.

Idag har jag förlänat dig Serafimerorden, som ett tecken på din nyvunna ställning och det ansvar som den medför. Det är min övertygelse att du framdeles med heder och respekt kommer att bära denna orden.

Din mor och jag önskar dig all lycka och framgång. Må Gud beskydda dig.