Ökad insyn i hovets ekonomi

Insynen i hovets ekonomi ska öka. Det har riksdagen beslutat i dag efter en hård debatt.

Regeringen kördes över när riksdagen beslutade om ökad insyn i hovets ekonomi.

Socialdemokraterna anklagades för att delta i drevet mot kungen och undergräva monarkin.

Mot regeringspartiernas vilja beslutade riksdagen att regeringen ska genomföra en översyn av den överenskommelse med riksmarskalkämbetet om redovisning som träffades 1996 och kompletterades 2005.

Beslutet fattades med röstsiffrorna 146-144.

Andreas Norlén (M) gick i debatten hårt åt Socialdemokraterna, som svängt i frågan och kopplade omsvängningen till boken "Den motvillige monarken".

– Den handlade inte om hovets ekonomi men gav upphov till ett mediedrev, som gjorde det legitimt att angripa kungen från alla håll och kanter. Den som både ville ha en plats i strålkastarljuset och försvaga monarkin fick ett gyllene tillfälle. Den chansen tog Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet väl vara på, sade han.

Sven-Erik Österberg (S) förnekade sådana samband.

– Vi springer inte på någon bok. Det ligger i tiden med ökad insyn och nu är tiden mogen, sade han.

– Om jag vore representant för hovet skulle jag nog inte vara mest rädd för Socialdemokraterna, utan för den umgängeskrets kungen haft.

Enligt Österberg handlar det inte om att få insyn i kungafamiljens privata sfär utan i den gråzon som inte redovisas i dag.

Han anser att den som är mest betjänt av ökad öppenhet är hovet självt.

Norlén reagerade på begreppet gråzon.

– Det indikerar något skumt, att allt inte står rätt till, sade han och anklagade Österberg för "att dra på sig fårakläderna",

– Men jag tror inte att någon inte ser de vassa tänderna, sade han.

– Det står Sven-Erik Österberg fritt att kasta sten på vem han vill men inte låtsas att han inte vet vad han håller på med, sade han.

Hovstaten redovisar nu enligt en överenskommelse från 2005.

Där framgår till exempel hur stor del av statsbidragen som går till respektive kunglighet, till hovstallet och så vidare.

– Vi kommer med glädje att sätta oss ner med finansdepartementet och diskutera vad de kan ha för önskemål på vår redovisning. Vilka förändringar det kan leda till är för tidigt att säga. Det beror på vad departementet har för förslag och idéer, säger överintendent Jan Lindman vid hovet till TT.

Syftet med riksdagsbeslutet är att få mer öppenhet kring vad bidragen används till, dock med undantag för hur kungens privata pengar spenderas.

TT: Så vad är det då allmänheten kan få veta mer om?

– Det vet inte jag riktigt hur man tänker sig. Vi kommer att vara idel öra när vi träffar finansdepartementet, vilket vi gör regelbundet, svarar Jan Lindman.

 (TT)