Mer insyn i hovets ekonomi

En majoritet i riksdagens konstitutionsutskott är överens om att insynen i Hovets interna verksamhet ska öka.

Socialdemokraten Sven-Erik Österberg, som står bakom förslaget, säger att det inte handlar om kungafamiljens privata sfär, men att det därutöver finns mycket som borde kunna redovisas.

Regeringspartierna stöder inte förslaget.