Ledning - Sveriges Radios direktion

Publicerat onsdag 26 maj 2010 kl 20.00
Sveriges Radios direktion. fr v: Björn Löfdahl, Cecilia Bodström, Jyrki Elo, Cilla Benkö, Martin Jönsson, Helen Hellströmer (har slutat på Sveriges Radio), Jan Petersson, Ingrid Wibom (har slutat på Sveriges Radio). Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Sveriges Radios direktion (utsedd av styrelsen):
Cilla Benkö, vd
Jyrki Elo, direktör enheten Ekonomi och teknik
Björn Löfdahl, direktör Programenheten
Jan Petersson, direktör enheten Analys och kommunikation
Ingrid Wibom, direktör Personalenheten
Cecilia Bodström, biträdande direktör Programenheten
Martin Jönsson, biträdande direktör Programenheten
Helen Hellströmer, kommunikationsdirektör, biträdande direktör enheten Analys och kommunikation. Helen Hellströmer har slutat på Sveriges Radio och ersätts tillfälligt av Jan Pettersson.

Företagets ledning ansvarar ytterst för:
- att av riksdagen uppsatta mål uppnås
- att de av riksdagen beslutade grundläggande bestämmelserna efterlevs
- att verksamheten bedrivs ekonomiskt och rationellt.